Google maps

Hitta stationer

 • Återvinningscentraler
 • Farligt avfall
 • Kontor
 • Vattentankstationer

Nyhetsarkiv

Alla nyheter

 • Sophämtning i jul- och nyårshelgen

  2018-12-12

  Hämtning sker som vanligt för villaägare. Hämtning sker även på röda dagar såsom julafton.

 • Hämtningsschema 2019

  2018-12-10

  Nu finns hämtningsschema för 2019 att ladda ner.

 • Försenad sophämtning 7/12

  2018-12-07

  Sophämtningen under fredagen är försenas. Berörda är delar av Horndal. Låt kärlen stå kvar utställda. Ikappkörning gjordes under Söndag förmiddag.

 • Öppettider Gruvgärdets ÅVC Jul och Nyår

  2018-12-05

  Öppettider under jul och nyår 2018/19

 • Återbruksmarknad

  2018-11-26

  Vi vill tacka alla som skänkte och bytte varor.

 • Brochyr om vår verksamhet

  2018-11-20

  Här kan du läsa mer om vår verksamhet

 • Tankbilsolycka på vattenskyddat område längs riksväg 70 norr om Avesta

  2018-08-17

  Natten till 17:e augusti har en tankbilsolycka skett efter riksväg 70 inom vattenskyddsområdet för Germundsbo vattenverk. Avesta kommun arbetar med att minimera påverkan av olyckan.

 • Försening slamsugning

  2018-07-19

  De hushåll som skulle haft en tömning av sin brunn under slutet av maj eller juni kommer beräknar vi vara klara med dessa i början av v 31. Under v 30 kommer vi även att på börja nästa omgång med slamtömningar för hushållen.

 • Prästgatan

  2018-07-05

  Under vecka 31 kommer Avesta Vatten och Avfall AB att påbörja förnyelse av VA-ledningar på Prästgatan.

 • Bäckstigen

  2018-07-05

  Avesta Vatten kommer under vecka 31 att påbörja arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Bäckstigen.

 • Gruvgärdets ÅVC invigd

  2018-07-01

  Lördagen 30/6 invigdes Gruvgärdets ÅVC, som ersätter Karlslund.

 • Invigning Gruvgärdets ÅVC

  2018-06-20

  30/6 kl 9.00 inviger vi Gruvgärdets ÅVC. Under invigningsdagen kommer vi bjuda på lite grillat och musikalisk underhållning.

 • Öppettider 21/6

  2018-06-20

  Öppettider på Karlslund 21/6 öppet 7.00 -16.00, 22/6 STÄNGT, 23/6 STÄNGT

 • Ny ÅVC

  2018-06-13

  Karlslund stänger 29/6 kl 12:00. På lördag 30/6 öppnar vi Gruvgärdets ÅVC på Lastgatan 6, Krylbo.

 • Öppet möte om ny kommunal VA-plan

  2018-05-22

  Vill du också att Avesta ska ha en långsiktigt hållbar planering för vatten- och avloppsförsörjningen? Nu kan du lämna synpunkter på den nya VA-planen.

 • Sluttäckning av Karlslunds avfallsdeponi

  2018-04-05

  Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildningen och minska miljöbelastningen från de gamla deponierna. Arbetet utförs i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut. Arbetet kommer att pågå till år 2025.

 • Avesta Vattens styrelse

  2018-03-02

  Vi har i dag nåtts av beskedet att styrelseledamoten och vice ordförande Mia Bergqvist har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 70 år.

 • Hämtschema hushållsavfall 2018

  2017-12-15

  Hämtschema för 2018 finns nu att ladda ner

 • Identifiering av vår personal

  2017-10-25

  Det har kommit till vår kännedom att någon ringer och uppger sig jobba hos Avesta Vatten som inte är anställd av oss.

 • Tunga lock till slambrunnar

  2017-08-22

  I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.

Visa alla nyheter